FIRMA PRODUKUKCYJNA Z BRANŻY FMCG

W marcu 2018 roku zakończyliśmy realizację projektu w jednej z polskich firm z branży FMCG

W lutym 2018 roku stanęliśmy przed zadaniem wymiany systemu centralnego zarządzania zasobami IT u jednego z czołowych producentów oraz dystrybutorów żywności w Polsce.
Dział IT zarządza środowiskiem liczącym ponad 1500 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w centrali spółki jak również w kilkunastu oddziałach na terenie kraju.
Celem projektu była wymiana rozwiązania opartego na darmowym OCS Inventory wraz z dodatkiem GLPI na komercyjne rozwiązanie. Poprzedni system jak to określił klient „Nie nadążał za rosnącymi potrzebami zespołu IT”.
Klient po weryfikacji rynkowych możliwości finalnie zdecydował się na zakup systemu ITManager.

Czynności wynikające z podpisanej Umowy tj.


Standardowo realizację rozpoczęliśmy od konsultacji związanych z pożądanym efektem, który zespół IT postawił sobie jako cel wynikający z wdrożenia. Najważniejsze obszary to:


Realizacja procesu wdrożenia została zaplanowana na 5 dni roboczych w okresie jednego miesiąca. I etapem prac była instalacja oraz konfiguracja pracy systemu wg ustalonego z klientem scenariusza. Skaner sieci pozwolił na identyfikację urządzeń IP (w tym komputerów) w wyznaczonych podsieciach co pozwoliło na sprawną dystrybucję paczki „msi” z agentem systemu. Już na tym etapie po zaledwie kilku godzinach w konsoli systemu zrejestrowało się ponad 600 stanowisk komputerowych, gotowych do pełnego zarządzania.
Kolejnym etapem prac była migracja danych inwetaryzacyjnych z poprzedniego rozwiązania. Odbyła się ona z wykorzystaniem dostarczonego wraz systemem ITManager mechanizmu importującego dane.
Po zakończeniu prac związanych z konfiguracją pracy systemu, dystrybucją agenta oraz migracją danych przystąpiliśmy do konfiguracji modułu HelpDesk oraz zamodelowania wymaganych przez klienta obiegów oraz wniosków (w tym wniosku o nadanie uprawnień).
Na ostatni etap prac wdrożeniowych w harmonogramie wdrożenia przewidziane zostało uruchomienie modułu zarządzania legalnością oprogramowania.
W okresie wdrożenia zostały również wykonane modernizacje developerskie systemu, uwzględniające rozbudowę kilku funkcji zdalnego zarządzania oraz modułu raportowego.

Zakończeniem realizacji kontraktu było dwudniowe certyfikowane szkolenie dla zespołu IT, zarówno dla administratorów pracujących w centrali jak również w oddziałach spółki.

Wykorzystane moduły:
#AssetManagement, #LicenseManagement, #RemoteAccess, #HelpDesk wraz z rozszerzeniem #AccessManagement, #Network

Czas realizacji kontraktu:
1 miesiąc

powrót do strony głównej
www.it-man.pl