>

CZAS JUŻ MINĄŁ…

Czy jesteś gotowy na RODO?

ZOBACZ

GDPR – KILKA FAKTÓW

Nowe Rozporządzanie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 Obejmuje całą Unię Europejską i ma wpływ na organizacje spoza Unii.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Wiedza, kto ma dostęp do danych, jak długo będą one przetwarzane i czy będą wykorzystywane do profilowania. Osoba ma prawo do pozyskania swoich danych i ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, bycia zapomnianym i odszkodowania w przypadku naruszenia.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązek przetwarzana danych zgodnie z prawem, odpowiednio i przejrzyście. Dane powinny być zbierane zgodnie z celem oraz przechowywane w sposób identyfikujący dostęp i jego zakres oraz nie dłużej niż to konieczne. Dane muszą być bezpieczne i chronione przed nieautoryzowanym lub bezprawnym dostępem, przypadkową utratą czy zniszczeniem.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I PODMIOTU RZETWARZAJĄCEGO

Koniecznie jest wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych by zapewnić i potwierdzić przetwarzane danych zgodnie z regulacją. Wdrożenie polityk ochrony danych, stosowanie uzgodnionych kodeksów postępowania i zapewnienie, że dane są przetwarzane zgodnie z celem ich przetwarzania.

KARY

Administracyjne kary pieniężne mogą wynosić za lekkie naruszenia rozporządzenia GDPR do 10 mln EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa, do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku. Za ciężkie naruszenia, kary mogą wynosić odpowiednio: do 20 mln EUR i do 4%. Kwota wyższa, jest kwotą maksymalną dla przedsiębiorstwa.

JAK MOŻEMY POMÓC W PRZYGOTOWANIACH DO WDROŻENIA RODO?

Wdrożenie systemu ITManager pomaga spełnić wymogi GDPR (General Data Protection Regulation) – nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 • Bezpieczeństwo

  Rejestr dostępu do danych i systemów firmowych (obsługa wniosków o uprawnienia - nadawanie i odbieranie uprawnień). Znaczny wzrost bezpieczeństwa danych elektronicznych organizacji.

 • Oszczędność

  Monitoring zainstalowanych i użytkowanych aplikacji. Szybkie generowanie raportów wydruków i odwiedzonych stron www. Optymalizacja posiadanych
  zasobów.

 • Nadzór

  Monitoring dostępu do nośników, plików, programów – nadzór nad kopiowaniem i wynoszeniem danych z firmy. Ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem.

WYBRANI KLIENCI

Kontakt
Po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Administratora danych Infonet Projekt SA z siedzibą w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220, w celu realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytanie i obsługą całego procesu (wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale obligatoryjne dla realizacji celu formularza).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Infonet Projekt SA.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Infonet Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała. Twoje dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na Twoją
rzecz celów wskazanych w wyrażonej przez Ciebie zgodzie. Przysługują Ci prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, m.in. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść począwszy od 25 maja 2018 roku
(więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Klauzuli informacyjnej oraz Polityce Prywatności).