Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Urząd miasta gotowy na RODO

Urząd miasta gotowy na RODO

Zrealizowaliśmy projekt w kolejnej jednostce samorządowej

 

CEL DO ZREALIZOWANIA

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje związane z pożądanym efektem, który zespół IT postawił sobie jako cel wynikający z wdrożenia. Najważniejsze obszary to:

  • szybka inwentaryzacja sprzętu, za który odpowiada dział IT
  • legalność oprogramowania, zarządzanie licencjami
  • wymiana stosowanego przez klienta rozwiązania VNC do pracy zdalnej na odpowiednio zabezpieczony system
  • uruchomienie portalu HelpDesk do systemowego kontaktu z użytkownikami – obsługa incydentów
  • uruchomienie procesu związanego z wymaganiami RODO/GDPR w zakresie systemowego podejścia do obsługi wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych.

 

ELEMENTY WDROŻENIA

 

  • dostawa bezterminowych licencji
  • wdrożenie i konfiguracje systemu
  • uruchomienie modułu Access Management wspierającego wypełnienie regulacji GDPR
  • szkolenia dla zespołu IT oraz wybranych pracowników

REALIZACJA PROCESU WDROŻENIA

Proces realizacji rozpoczęliśmy od konfiguracji pracy agentów systemu (m.in. cykle skanowań Hardware / Software, polityki pracy zdalnych pulpitów) oraz konfiguracji głównych funkcji. Instalacja pierwszej grupy agentów została wykonana z wykorzystaniem wbudowanego mechanizmu ITManager’a. Prawidłowe zakończenie pierwszej fazy instalacji umożliwiło dystrybucję pakietu instalacyjnego z agentem systemu na pozostałe komputery – tutaj wykorzystane zostało Active Directory klienta (GPO). Systemowa identyfikacja oprogramowania pozwoliła już po pierwszym dniu wdrożenia przedstawić raport z oprogramowaniem znajdującym się na stanowiskach komputerowych. Na tym etapie prac wdrożeniowych zespół zarządzający oprogramowaniem w Urzędzie został przeszkolony z zakresu prawidłowego wykorzystania narzędzia.

Aktywacja modułu HelpDesk z domyślną konfiguracją pracy pozwoliła błyskawicznie poinformować użytkowników o nowym kanale komunikacji z Działem IT. Pod koniec pierwszego tygodnia pracy zostało zarejestrowanych ponad 200 nowych zgłoszeń (ticketów). W procesie uruchomienia portalu HelpDesk został również wdrożony mechanizm zdalnej pracy ze stanowiskami komputerowymi tj. m.in. bezpieczny pulpitinstalacja oprogramowania i skrypty, których uruchomienie nie wymagało fizycznej obecności administratora.

Finalnym etapem prac wdrożeniowych było zamodelowanie obiegu wniosku o nadanie uprawnień do zdefiniowanych przez klienta systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych. Administrator bezpieczeństwa danych (ABI) konsultacyjnie uczestniczył w procesie modelowania obiegów co znacznie przyspieszył uruchomienie produkcyjne systemu w tym zakresie.

Po zakończeniu prac wdrożeniowych, zespół IT jak również wskazani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni z zakresu produkcyjnej pracy z systemem ITManager. Całość projektu zakończyła się w styczniu, w założonych ramach czasowych.

WYKORZYSTANE MODUŁY

#AssetManagement
#LicenseManagement
#RemoteAccess
#HelpDesk wraz z rozszerzeniem #AccessManagement

CZAS REALIZACJI KONTRAKTU

1 miesiąc

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

30 dni okresu testowego pełna funkcjonalność instalacja przez naszych specjalistów własne środowisko testowe wsparcie techniczne dedykowane szkolenie.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo