Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Wdrożenie systemu ITManager w Uniwersytecie Opolskim

Uniwersytet Opolski

Wybierając system klasy ITSM szukaliśmy narzędzia, które w skonsolidowany sposób usprawni zarządzanie i realizację zadań mojego działu, automatyzując je i scalając w jednym, sprawnym systemie. W okresie pracy zdalnej i hybrydowej szukaliśmy także rozwiązania, dającego możliwość zdalnego wsparcia pracowników naukowych i administracyjnych. Ten sposób wykorzystania systemu okazał się kluczowy w czasie pandemii.

– mówi inż. Sławomir Paszkiewicz, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Opolskiego

​Uniwersytet Opolski

Na Uniwersytet Opolski składa się dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych, współpracujących z pozostałymi jednostkami uczelni, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.

Uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem naukowym, generowanym przede wszystkim przez jej utytułowaną kadrę oraz przez mnogość specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów informatycznych i medialnych, a także przez imponujące zasoby biblioteczne.

Uniwersytet Opolski stale poszerza i wzbogaca ofertę edukacyjną, nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowymi oraz biznesem w kraju i za granicą, wysyła studentów na zagraniczne praktyki oraz wymiany (program Erasmus, Studia Europa Master), funduje im stypendia, daje możliwość realizacji swych pasji w samorządzie studenckim, kołach naukowych, na obszarze kultury, rozrywki, sportu.

Bogata oferta edukacyjna, blisko 80 kierunków oferowanych przez Uniwersytet Opolski, gwarantuje kompleksowe i gruntowne wykształcenie.

Jedną z ciekawostek wyróżniających Uniwersytet Opolski na tle innych uczelni kraju jest to, że w stolicy najmniejszego w Polsce województwa studiuje najwięcej studentów w kraju w proporcji na jednego mieszkańca.

Praktyczne aspekty użytkowania modułów systemu w Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Opolskiego

 

Moduł Zarządzania Zasobami

Po raz pierwszy w historii udało się na uczelni przeprowadzić proces inwentaryzacji sprzętu komputerowego na taką skalę w sposób dokładny i transparentny. Realne zewidencjonowanie posiadanego sprzętu pomaga zaplanować zakupy sprzętu i oprogramowania, precyzyjnie adresując potrzeby inwestycyjne. Dodatkową korzyścią jest również możliwość analizy aktywnego sprzętu oraz aplikacji w czasie rzeczywistym. Agent ITM automatycznie monitoruje stan uruchomienia komputera oraz wykorzystywanych przez użytkowników aplikacji.

W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie funkcjonalności o możliwość sczytywania kodów RFID i tym samym zinwentaryzowanie nie tylko sprzętu komputerowego, ale również mienia Uniwersytetu Opolskiego, w tym mebli, sprzętu laboratoryjnego itp. W pierwszym etapie uczelnia planuje zinwentaryzować około 60 000 zasobów.

 

Moduł Zdalnego Zarządzania Komputerem

Wdrożenie modułu pozwoliło na zdalne połączenie z każdym komputerem na uczelni. Przejmowanie sesji bez konieczności fizycznej obecności informatyka przy komputerze ułatwia zdalną pomoc użytkownikom oraz skraca czas usunięcia awarii. Administrator ma również dostęp do panelu zdalnych operacji pozwalających m.in. na transfer plików, uruchamianie skryptów oraz zarządzanie rejestrem systemowym.

Usprawnienie procesu zdalnego zarządzania ma ogromne znaczenie przy tak rozproszonej infrastrukturze uczelni. Uniwersytet aktywnie korzysta z ITManagera na 1400 komputerach.

Moduł ServiceDesk

Wykorzystanie modułu ServiceDesk usprawniło komunikację pomiędzy pracownikami uczelni, a pracownikami Helpdesku. Uniwersalność modułu daje możliwość zgłoszeń zarówno poprzez www, jak i drogą mailową. Zarządzanie zgłoszeniami za pomocą reguł oraz logiki opartej na zasadach grupy skróciło także czas obsługi zgłoszeń. Elastyczność systemu pozwala również na zaprojektowanie oraz procesowanie dowolnych wniosków akceptacyjnych (np. nadanie uprawnień, zakup sprzętu).

 

Moduł Automatyzacji

Głównym zadaniem modułu automatyzacji systemu ITManager jest zapewnienie użytkownikom aplikacji, wskazanych jako obowiązkowe. Wbudowany w moduł mechanizm polis oraz grup wirtualnych pozwala efektywnie zarządzać zdefiniowaną listą pakietów instalacyjnych oraz skryptów administracyjnych. Zapisane i zaplanowane zadania są automatycznie wykonywane w tle przez określoną grupę agentów ITM.

 

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

30 dni okresu testowego pełna funkcjonalność instalacja przez naszych specjalistów własne środowisko testowe wsparcie techniczne dedykowane szkolenie.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo