Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Monitoring sieci LAN – funkcjonalność modułu

 • skanowanie wybranych podsieci
 • rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń
 • odczyt stanu urządzeń (on-line/off-line)
 • mapa sieci (wraz z graficznym rozmieszczeniem urządzeń)
 • odczyt otwartych portów
 • odczyt uruchomionych usług
 • monitoring aktywności urządzeń (alerter)
 • zarządzanie urządzeniami przez http/https/SSH/Telnet

Monitoring sieci LAN – opis modułu

System umożliwia skonfigurowanie dowolnej liczby podsieci, określając dla każdej zakres procesu skanowania. Aplikacja automatycznie wyszukuje wszystkie aktywne urządzenia sieciowe i rozpoczyna odczyt dostępnych informacji (typ urządzenia, nazwa, adres IP, fizyczne interfejsy sieciowe, dostępne usługi sieciowe). Dodatkowo, wykryte urządzenia są analizowane przez protokół SNMP, który dostarcza szczegółowych informacji dla wybranych typów urządzeń (stan tonerów, tuszy, aktywne porty router/switch). Zebrane informacje analizowane są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można zaprezentować aktywną mapę sieci dla wykrytych urządzeń. Standardowym elementem skanera sieci jest alerter, który informuje Administratora o nowych urządzeniach w sieci albo braku odpowiedzi przez wybrane urządzenia lub usługi.

Korzyści:

 • aktualna wiedza na temat aktywnych urządzeń sieciowych
 • wizualizacja ruchu sieciowego na poszczególnych portach urządzeń sieciowych
 • automatyczna inwentaryzacja urządzeń sieciowych (tworzenie zasobów sieciowych)
 • analiza stanu drukarek oraz ilości wydruków przez protokół SNMP

Jak to działa?

1. Skanowanie

a) możliwość skonfigurowania dowolnej liczby podsieci, określając zakres lub adres sieci z maską dla procesu skanowania

b) odkrywanie urządzeń wraz z ich rozpoznawaniem. Określanie dostępności i typu urządzeń:

 • stanowisko komputerowe (zainstalowany agent ITM)
 • drukarka (poprzez protokół SNMP)
 • urządzenie sieciowe np. router, switch (również poprzez protokół SNMP)
 • manualne określenie rodzaju urządzenia np. UPS, centralka telefoniczna

c) synchronizowanie podstawowych informacji sieciowych urządzenia:

 • typ urządzenia
 • nazwa DNS i/lub Netbios
 • adres IP wersji 4, adres fizyczny MAC, producent (dotyczy interfejsów sieciowych)
 • fizyczne interfejsy sieciowe, dostępne usługi sieciowe TCP

d) skanowanie usług sieciowych TCP

e) zbieranie informacji poprzez protokół SNMP o drukarkach oraz urządzeniach sieciowych (switch, router):

 • model, lokalizacja, opis
 • ilość wydrukowanych stron czarno-białych/kolorowych
 • stan poziomu tonera/tuszu
 • fizyczne interfejsy sieciowe, podłączone urządzenia do fizycznych portów switch-a lub router-a (mapowanie portów)

2. Alerty

a) definiowanie akcji wykonywanych dla wyzwolonych alertów (zdarzeń): e-mail, SMS, powiadomienie okienkowe, mowa

b) niski poziom tonera lub tuszu w drukarkach (poniżej x%)

c) nowe wykryte lub rozpoznane urządzenia w sieci (sprawdzanie z interwałem)

d) brak odpowiedzi urządzenia na Ping (dla ostatnich x żądań lub x min)

e) brak odpowiedzi usługi sieciowej TCP (dla ostatnich x żądań lub x min)

f)  limit licznika SNMP (w wersji 1, 2, lub 3 z autoryzacją i/lub szyfrowaniem)

 • należy określić wartość progową wyzwolenia alertu (zdarzenia)

g) limit licznika WMI (np. dostępne miejsce na dysku, wykorzystanie pamięci RAM, procesora)

 • również należy określić wartość progową

h) harmonogram – akcje wykonywane zgodnie z harmonogramem

i) zmiana urządzeń podłączonych do fizycznych portów switch-a, router-a

j) historia alertów

3. Monitorowanie

a) stan urządzenia, usługi sieciowe TCP, liczniki SNMP oraz WMI

4. Raporty

a) analiza kosztu wydruków

b) analiza tonerów/tuszy

c) sumaryczny ruch sieciowy dla poszczególnych urządzeń

5. Graficzna reprezentacja

a) zarządzanie dowolną ilością paneli z wizualizacją urządzeń

b) dowolność w pozycjonowaniu urządzeń na panelu oraz rysowaniu połączeń pomiędzy obiektami

c) opcje pozwalające na zmianę koloru/obrazu tła panelu, skali ikon/połączeń pomiędzy urządzeniami oraz wyświetlania szczegółów

d) generowanie mapy infrastruktury sieciowej

e) wizualizacja ruchu sieciowego na poszczególnych portach urządzeń sieciowych

6. Inne

a) zarządzanie urządzeniem poprzez http/https/SSH/Telnet

b) inwentaryzacja urządzeń jako zasobów (możliwość określenia dodatkowych atrybutów, stworzenia relacji)

 • opcja pozwalająca powiązać urządzenie z już istniejącym zasobem

c) zdalna instalacja pliku *.msi możliwa zarówno na urządzeniu będącym w domenie jak i poza nią

Jak włączyć komputer przez sieć lokalną z konsoli ITManager (Wake On Lan)

Skorzystaj z funkcji Wake on LAN (WoL)

Konsola administracyjna systemu ITManger umożliwia wysłanie polecenia wybudzenia PC dla każdego zarejestrowanego agenta ITManager. Funkcję znajdziemy w zakładce Zdalne operacje/menu narzędziowe/Wyślij WakeOnLan. Zostanie wyświetlone okno zawierające informacje o dostępnych interfejsach sieciowych komputera (adres IP oraz MAC). Po wskazaniu docelowego interfejsu sieciowego, program ITManager wyśle rozkaz wybudzenia. Efekt działania możemy obserwować na liście zarejestrowanych agentów. Po chwili pojawi się na niej aktywny agent.

więcej >>

Polecenie WOL to jedna z funkcji zawartych w module Automatyzacji systemu ITManager. Najczęściej spotykane użycie to automatyczne włączenie stanowiska komputerowego przez zadanie zdalnej instalacji aplikacji.

 

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo