Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania

ikona Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania

Inwentaryzacja konfiguracji komputerów
– funkcjonalność modułu.

 • automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk,
 • odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego,
 • cykliczna identyfikacja i inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania,
 • skaner plików (np. treści multimedialne),
 • analiza zmian i wykrywanie różnic w sprzęcie oraz oprogramowaniu,
 • odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line),
 • logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC,
 • kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska,
 • monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD),
 • wbudowane raporty inwentaryzacyjne.

Baza konfiguracji komputerów oraz
oprogramowania – opis modułu.

Automatyczna identyfikacja sprzętu oraz oprogramowania pozwala administratorom na stały monitoring infrastruktury komputerowej dzięki agentowi ITM zainstalowanemu na komputerach system odczytuje dokładną konfigurację sprzętową (m.in. CPU, RAM, HDD, BIOS), oraz zbiera informacje na temat oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Dzięki wbudowanej bazie sygnatur oprogramowania administrator ma pewność, że wyniki skanowania są poprawne. Mechanizm rozpoznaje również aplikacje w wersji portable. Dodatkowo, system skanuje pliki na dyskach twardych według zdefiniowanych przez administratora masek (np. muzyka/filmy). Wbudowana w konsolę lista stanowisk pozwala w sposób przejrzysty i ergonomiczny zarządzać komputerami w firmie. Interfejs konsoli umożliwia prezentację stanowisk w różnych formach (listy, struktury organizacyjnej, lokalizacyjnej, struktury sieciowej) oraz przegląd aktywności poszczególnych stanowisk. Rozbudowane raporty pomogą zaplanować wymiany sprzętu i podsumować wykorzystywane systemy operacyjne oraz zainstalowane aplikacje. System posiada wbudowany mechanizm informujący administratorów (alert mail/SMS) o wykrytych nieprawidłowościach. Wymienione wyżej cechy pozwalają administratorom sprawnie zarządzać komputerami w środowiskach liczących nawet 10 000 stanowisk.

Korzyści:

 • aktualna wiedza na temat posiadanych konfiguracji komputerów,
 • centralne zarządzanie infrastrukturą w zakresie stanowisk komputerowych,
 • łatwe planowanie zakupów / budżetu,
 • nadzór nad ingerencją użytkownika w firmowy sprzęt i oprogramowanie.

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo