Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Audyt legalności oprogramowania w kontekście inwentaryzacji sprzętu komputerowego

Audyt legalności oprogramowania jest niezbędnym elementem zarządzania zasobami informatycznymi, który zapewnia zgodność z przepisami prawnymi oraz optymalizację kosztów związanych z licencjami. Proces ten jest ściśle powiązany z inwentaryzacją sprzętu komputerowego, ułatwiającą zarządzanie fizycznymi elementami infrastruktury IT oraz pozwalającą na szczegółowe monitorowanie i zarządzanie oprogramowaniem.

Data dodania: 25/03/2024

Autor: Aneta Karcz


Weryfikacja legalności oprogramowania

Ewidencja sprzętu komputerowego często obejmuje informacje na temat posiadanych licencji oprogramowania, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania specjalistycznych urządzeń, takich jak urządzenia medyczne, plotery czy maszyny przemysłowe. Nowoczesne systemy inwentaryzacyjne wykorzystują relacyjne bazy danych, które pozwalają na skuteczne połączenie danych o sprzęcie z informacjami o zainstalowanym oprogramowaniu. System ITManager daje możliwość nie tylko zarządzania fizycznymi komponentami sieci, ale także kontroli nad użytkowaniem i legalnością oprogramowania.

Kontrola licencji

Kluczową funkcją systemów inwentaryzacyjnych, która wspiera audyt legalności oprogramowania, jest automatyczne monitorowanie stanu licencji. System ITManager jest wyposażony w funkcje alertów, które informują administratorów IT o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji. Dzięki temu organizacje mogą zapobiegać sytuacjom, w których używane oprogramowanie przestaje być licencjonowane. Chroni to przed ryzykiem prawnych konsekwencji oraz potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych wynikającymi z używania nieaktualnego lub niezabezpieczonego oprogramowania.

Bezpieczeństwo danych

Aktualne oprogramowanie to nie tylko kwestia zgodności z licencjami, ale również bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych informacji. Regularne aktualizacje oprogramowania, ułatwione przez systemy inwentaryzacji, minimalizują ryzyko występowania luk w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców.

Audyt legalności oprogramowania – podsumowanie

Integracja audytu legalności oprogramowania z procesami inwentaryzacji sprzętu IT umożliwia nie tylko utrzymanie zgodności z obowiązującymi przepisami, ale także znacząco wpływa na efektywność operacyjną i bezpieczeństwo informatyczne. Systemy inwentaryzacyjne dostępne w ITManager, które automatycznie monitorują i zarządzają licencjami oprogramowania, są nieocenionym narzędziem zapewniającym, że wszystkie komponenty IT nie tylko są fizycznie zabezpieczone, ale także prawidłowo licencjonowane i aktualne.