Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Helpdesk – system obsługi zgłoszeń

Wiedza na temat aktualnych usterek, przerw w działaniu usług czy awarii urządzeń, pozwala efektywnie zarządzać procesem naprawy. Dzięki odpowiedniemu narzędziu, jakim jest moduł Helpdesk IT, wszystkie zgłoszenia masz zebrane w jednym miejscu, możesz efektywniej organizować proces naprawy i optymalizować rozwiązywanie problemów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wdrożenie systemu obsługi zgłoszeń umożliwia bieżącą analizę i podjęcie działań naprawczych w newralgicznych obszarach firmy.

Data dodania: 04/03/2021

Autor: Szymon Dudek

Helpdesk IT – system obsługi zgłoszeń

Ciągłość działania jednostek biznesowych oraz technicznych to absolutna podstawa działalność każdej organizacji. Czasem drobna usterka sprzętu komputerowego czy systemów operacyjnych potrafi przerwać pracę nawet najsprawniejszej maszynerii. Wiedza na temat aktualnych usterek, przerw w działaniu usług czy awarii urządzeń pozwala efektywnie zarządzać procesem naprawy. Wdrożenie systemu obsługi zgłoszeń umożliwia bieżącą analizę i podjęcie koniecznych działań naprawczych w newralgicznych obszarach firmy. Moduł Helpdesk IT to jedno z najczęściej proponowanych narzędzi we współczesnych systemach klasy ITSM.

Zarządzanie kolejką zgłoszeń w systemie ITManager

Rejestracja nowego zgłoszenia serwisowego jest realizowana przez dedykowane panele WWW. Doświadczenia zdobyte podczas wdrażania modułu Helpdesk u naszych klientów pozwoliły zaprojektować ergonomiczne i przyjazne interfejsy dla użytkowników końcowych. W zależności od posiadanej roli, system udostępnia panel użytkownika, administratora oraz managera. Z założenia, użytkownik „biurowy” posiada najprostszy w obsłudze panel. Utworzenie nowego ticketu sprowadza się do określenia kategorii (np. awaria sprzętu, oprogramowania) oraz krótkiego opisu usterki. Zapisane zgłoszenie trafia do obsługi dedykowanego opiekuna lub linii wsparcia. Podobne incydenty mogą być łączone w problemy i obsługiwane w ramach jednego zadania.

Zarządzanie liniami wsparcia oraz kolejką zgłoszeń ułatwia dedykowany panel managera. Aktualny status incydentów jest przedstawiony w postaci przejrzystych wykresów oraz raportów. Dzięki analizie liczby incydentów w czasie oraz określeniu najczęstszych kategorii usterek możliwa jest szybka reakcja i korekta problemu w istniejącym procesie obsługi.

 

Wdrożenie i konfiguracja modułu

System ITManager pozwala na samodzielną konfigurację logiki pracy modułu Helpdesk oraz dopasowanie zawartości paneli do aktualnych założeń procesu rejestracji zgłoszeń. Po zakończeniu automatycznej instalacji, moduł zawiera predefiniowaną listę kategorii, statusów oraz priorytetów. Ostatni element uruchomienia procesu rejestracji incydentów to utworzenie ikony serwisowej na pulpicie użytkowników. W przypadku posiadania usługi katalogowej (Active Directory) system automatycznie uzupełni bazę osobową oraz adresy e-mail pracowników.

 

Pomoc specjalistów – definiowanie linii wsparcia

Po zakończeniu rejestracji zgłoszenie zostaje przekierowane do dedykowanego opiekuna (inżyniera) lub utworzonej linii wsparcie (grupa inżynierów). Najczęściej przydział ustalany jest na podstawie przypisania usterki lub lokalizacji do jednej z dostępnych kategorii. W przypadku rozbudowanych struktur lokalizacyjnych (np. centrala – Warszawa, oddział 1 – Wrocław) zgłoszenie zostanie przypisane do osób znajdujących się fizycznie na miejscu. Zastosowanie linii wsparcia Helpdesk to również możliwość przekazywania zgłoszenia pomiędzy dedykowanymi specjalistami oraz pracę z tzw. pierwszą linią wsparcia. Dedykowana osoba lub osoby są pierwszym punktem kontaktu z użytkownikiem i w zależności od złożoności problemu rozwiązują go lub przekazują zgłoszenie do kolejnych, bardziej wyspecjalizowanych, linii. W zależności od posiadanego poziomu uprawnień inżynierowie mają dostęp tylko do przydzielonej listy zgłoszeń.

Częstym elementem pomocy jest również wsparcie firm serwisowych. Wybrane zgłoszenia mogą zostać przekazane (automatycznie lub manualnie) do powiązanego serwisu sprzętu lub oprogramowania.

 

Lista kategorii

Podstawowym elementem Helpdesku jest lista kategorii, według których użytkownik określa temat zgłoszenia. Zalecanym sposobem prezentacji listy kategorii jest struktura drzewiasta. Pozwala to na uszczegółowienie problemu podczas wyboru kolejnych gałęzi. Poszczególne poziomy kierują użytkownika do właściwych grup zagadnień. Podstawowy zakres kategorii powinien obejmować usterki sprzętu (np. monitor drukarka), aplikacji (poczta, systemy firmowe), zapotrzebowanie materiałowe oraz wnioski (zakupowe, nadanie uprawnień).

Katalog usług

Katalog usług to bardziej zaawansowana forma wyboru kategorii usterki. Najczęściej są w nim zawarte usługi biznesowe oraz ich zdefiniowane szczegółowe parametry opisujące np. ważność usługi, właściciel biznesowy czy ciągłość działania. Katalog usług jest spotykany w większych organizacjach, mających już doświadczenie w pracy z systemami ticketowymi.

Baza wiedzy

Moduł Helpdesk zawiera również bazę wiedzy oraz panel ogłoszeń. Funkcjonalność pozwala na prowadzenie wewnętrznej lub publicznej bazy rozwiązań dostępnych dla użytkowników. Przygotowane zagadnienia techniczne są przedstawiane użytkownikom podczas zakładania nowego zgłoszenia serwisowego jako możliwe rozwiązanie problemu. Wewnętrzna baza artykułów ułatwia administratorom rozwiązywanie bardziej złożonych problemów.

Panel ogłoszeń to tablica informacyjna dla pracowników z możliwością potwierdzenia przeczytania wybranych komunikatów. W zależności od konfiguracji wybrany komunikat może zostać wyświetlony na stronie głównej lub powiązanej kategorii.

SLA – czas reakcji i realizacji

Zakończenie procesu rejestracji incydentu może skutkować określeniem czasu realizacji zgłoszenia. Parametrem określającym termin rozwiązania usterki jest SLA (z języka angielskiego – Service Level Agreement) pozwalający na zarządzanie czasem reakcji oraz czasem realizacji dla wybranej kategorii, priorytetu lub lokalizacji. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozwiązane w deklarowanym czasie, zaliczy się jako zgodne z SLA. Okresowa analiza czasu realizacji zgłoszeń (zgodności z SLA) pozwala na określenie jakości świadczonych usług informatycznych. Skrócenie czasu reakcji na usterki firmowych systemów i szybkie usuwanie awarii minimalizuje ryzyko przestojów.

Powiadomienia e-mail

Jedną z korzyści wdrożenia modułu Helpdesk jest możliwość powiadamiania użytkowników oraz administratorów o zmianach w zarejestrowanych zgłoszeniach. System może wysyłać powiadomienia mailowe podczas zmiany opiekuna, statusu czy utworzenia nowego zgłoszenia. Zaawansowana konfiguracja modułu umożliwia również w ramach powiadomień na automatycznie tworzenie ticketów na podstawie wybranej skrzynki mailowej.

Integracja danych systemowych

System ITManager za pomocą zdalnych agentów odczytuje informacje sprzętowo-systemowe z zarejestrowanych stanowisk komputerowych. W połączeniu z modułem analizy oprogramowania oraz zarządzania zasobami dział IT otrzymuje pełny zestaw informacji na temat urządzeń powiązanych ze zgłoszeniami. Dostęp do parametrów sprzętu, BIOS, zainstalowanych aplikacji, umów serwisowych czy gwarancji skraca czas rozwiązania incydentów i ułatwia pracę administratorom. Narzędzia zawarte w module zadanego zarządzania i automatyzacji pozwalają na pracę zdalną przy usuwaniu problemów. Nie ma konieczności fizycznej obecności przy stanowisku.

Helpdesk produktowy

Najlepszy klient to zadowolony klient. Standard obsługi klienta ma bezpośredni wpływ na postrzeganie Twojej firmy przez klientów. W obecnych czasach musi być ona intuicyjna, szybka i efektowna. Zadbaj o swoich klientów, a także pracowników,  przy pomocy modułu Helpdesk IT. Usprawni on proces przyjmowania zgłoszeń oraz wspierania użytkowników w rozwiązywaniu bieżących problemów. Kontakt z klientem zewnętrznym poprzez profesjonalne narzędzie korzystnie wpływa na wizerunek firmy i pozwala na zbudowanie pozytywnej relacji handlowej. Mechanizmy zawarte w systemie ITManager umożliwiają oddzielenie wewnętrznych danych firmowych od obsługi klienta zewnętrznego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści z korzystania z systemu Helpdesk jest naprawdę wiele. Przede wszystkim ogromną zaletą tego rozwiązania jest wydajność – Twoja firma jest w stanie obsłużyć o wiele więcej zgłoszeń przy znacznie niższych kosztach. Odczuwalne będzie to zarówno z perspektywy klientów, którzy znacznie szybciej otrzymają wsparcie w rozwiązaniu problemu, jak i po stronie pracownika – jego codzienne obowiązki zostaną zoptymalizowane i usprawnione. W ten sposób Twoja firma zyskuje podwójnie – staje się nie tylko zaufanym i cenionym usługodawcą, ale również atrakcyjnym miejscem pracy. Wiedza na temat najczęściej zgłaszanych usterek wraz z informacją na temat posiadanych zasobów pozwala elastycznie zarządzać posiadaną infrastrukturą IT. Centrum wsparcia technicznego to również ułatwienie kontaktu użytkowników z inżynierami w zakresie codziennych problemów. Portal Helpdesk zapewnia również rejestrację zgłoszeń 24/7 – poza godzinami pracy działu IT.

 

Więcej na ten temat:

Moduł ServiceDesk

 

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo