Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Wake on Lan – jak włączyć komputer przez sieć lokalną z konsoli ITManager?

Jak włączyć komputer przez sieć lokalną z konsoli ITManager (Wake On Lan)? Konsola administracyjna systemu ITManger umożliwia wysłanie polecenia wybudzenia PC dla każdego zarejestrowanego agenta ITManager. Funkcję znajdziemy w zakładce Zdalne operacje/menu narzędziowe/Wyślij WakeOnLan.

Data dodania: 22/12/2020

Autor: Tomasz Fiałkowski

Skorzystaj z funkcji Wake on LAN (WoL)

Konsola administracyjna systemu ITManger umożliwia wysłanie polecenia wybudzenia PC dla każdego zarejestrowanego agenta ITManager. Funkcję znajdziemy w zakładce Zdalne operacje/menu narzędziowe/Wyślij WakeonLan. Zostanie wyświetlone okno zawierające informacje o dostępnych interfejsach sieciowych komputera (adres IP oraz MAC). Po wskazaniu docelowego interfejsu sieciowego, program ITManager wyśle rozkaz wybudzenia. Efekt działania możemy obserwować na liście zarejestrowanych agentów. Po chwili pojawi się na niej aktywny agent.

 

Co jest wymagane aby funkcja działała poprawnie?

Podstawowym warunkiem prawidłowego działania funkcji jest odpowiednia konfiguracja w BIOS komputera. Zarówno płyta główna i karta sieciowa muszą wspierać „Wake on LAN”. Opcja WoL musi być włączona w sekcji Power management. W przypadku pracy w podsieciach musimy odpowiednio skonfigurować router aby przepuścił tzw. Magic Packet. Działanie funkcji nie wymaga aktualnego adresu IP, często jest on przydzielany dynamicznie i nie jest głównym identyfikatorem urządzenia.

Obecnie większość komputerów posiada nowoczesny układ zasilania ATX pozwalający na sterowanie zasilaniem płyty głównej.

Wake Up Magic Packet

To specjalny pakiet sieciowy zawierający m.in adres MAC docelowego interfejsu sieciowego komputera (powtórzony 6 razy). Pakiet jest domyślnie wysyłany na port 7 lub 9 do wskazanych urządzeń w sieci i działa z wykorzystaniem protokołu UDP/IPX.

 

Technologia Intel vPro/iAMT

W przypadku posiadania komputerów wspierających technologię Intel vPro/iAMT (chipset) mamy do dyspozycji dodatkowe funkcje zdalne (pakiety sterujące). Podobnie jak w przypadku wake up on lan wymagana jest konfiguracja BIOS (użytkownik i hasło vPro).

 

Główne funkcje vPro

  • uruchomienie PC do poziomu BIOS (system operacyjny nie jest załadowany)
  • uruchomienie/restart/wyłączenie PC
  • odczyt informacji na temat stanu zasilania
  • zdalny pulpit (wsparcie sprzętowe KVM, w konsoli ITManager „widzi” uruchamiający się komputer
  • przekierowanie bootowania na dowolny napęd zdalny (IDER)
  • SerialOverLan (SOL)

 

Polecenie WOL to jedna z funkcji zawartych w module Automatyzacji systemu ITManager.
Najczęściej spotykane użycie to automatyczne włączenie stanowiska komputerowego przez zadanie zdalnej instalacji aplikacji.

Materiały powiązane:

Moduł Zdalne Zarządzanie i Automatyzacja
Moduł Automatyzacji wersja LITE (bezpłatny)

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo