Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Zarządzanie zasobami – funkcjonalność modułu

 • ewidencja dowolnych typów zasobów – monitory, telefony, drukarki itp.
 • tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer
 • przegląd historii powiązań
 • kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
 • wydruk kodów kreskowych
 • możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
 • kreator własnych szablonów zestawień
 • repozytorium dokumentów – skany faktur zakupu, gwarancje
 • dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów

Zarządzanie zasobami – opis modułu

Moduł umożliwia zarządzanie zasobami oraz inwentaryzację sprzętowo-systemową zarejestrowanych stanowisk. W ramach tej funkcji system pozwala na centralną ewidencję całego majątku informatycznego będącego pod opieką zespołu IT.
W elastyczny sposób można tworzyć dowolne typy zasobów, co w praktyce daje nieograniczone możliwości w dostosowaniu konfiguracji. Dodatkowo, poprzez zastosowane mechanizmy pozyskiwania wiedzy o zasobach i infrastrukturze (Asset Discovery) system automatyzuje informacje o posiadanych zasobach oraz ich konfiguracjach. Ponadto, istnieje możliwość odczytu danych inwentaryzacyjnych ze stanowisk znajdujących się poza siecią LAN organizacji.
Każdy z obiektów zarządzanych w systemie ma możliwość opisania unikalnych cech dowolnym zestawem atrybutów, jak również dołączenia dokumentów w postaci elektronicznej, takich jak skany faktur zakupu, karty gwarancyjne czy protokoły przekazania. Dodatkowym elementem procesu zarządzania zasobami jest zbiór informacji na temat pracownika korzystającego ze sprzętu. Ten zbiór danych jest pozyskiwany automatycznie z usługi Active Directory, co daje możliwość budowania relacji między obiektami (również w sposób zautomatyzowany) oraz przekazywania do użytku majątku IT pracownikom organizacji.

Korzyści:

 • aktualna wiedza na temat posiadanego majątku IT
 • analiza zasobów IT w fizycznej lokalizacji
 • monitoring aktywnych urządzeń
 • przegląd konfiguracji sprzętu, który jest w eksploatacji
 • optymalizacja posiadanych zasobów
 • planowanie modernizacji sprzętu według historii zakupów

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo