Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Złożone potrzeby, nowe możliwości – system ITManager w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

UMWŚ

Wdrożenie systemu ITManager w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Z każdym rokiem rośnie stopień wykorzystywania systemów informatycznych w administracji publicznej. Przed działami IT pojawiają się nowe wyzwania, których realizację wspierają zaawansowane rozwiązania technologiczne. Poprzez centralizację procesów czy automatyzację zadań można generować oszczędności czasu i kosztów. Na modernizację posiadanych rozwiązań, które wspierają zarządzanie zasobami i procesami IT, zdecydował się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Aby usprawnić proces wymiany informacji i zunifikować systemy Departament Cyfryzacji i Informatyki wdrożył system ITManager.

Siedziba Urzędu znajduje się w Katowicach, które stanowią jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto policentrycznej aglomeracji górnośląskiej. Realizację wybranych zadań, poza siedzibą urzędu, zapewniają zespoły zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku-Białej.

 

Wybór systemu klasy IT Service Management w UMWŚ

Do zasadniczych zadań Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organom samorządu Województwa w należytym wykonywaniu ich zadań i kompetencji. W ich realizacji bierze udział 1441 pracowników. Nowoczesny system klasy IT Service Management (ITSM) technologicznie wspiera jednostkę w bieżącym funkcjonowaniu przez – zgodne z najlepszymi praktykami – centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT.

Jednym z wymogów, które miał spełnić nowy system ITSM, było zapewnienie automatycznego odczytu informacji na temat posiadanego sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji. Istotne było również umożliwienie szybkiej i bezpiecznej zdalnej pomocy pracownikom Urzędu. Kluczowym elementem procesu wdrożenia była stabilność działającego środowiska IT. Ingerencja nowych narzędzi w działające aplikacje, systemy czy urządzenia zawsze budzi największe obawy. Nie bez znaczenia jest także dostęp do tego samego zakresu informacji, których dostarczał poprzedni system. W przypadku instalacji oraz konfiguracji systemu ITManager wszystkie prace zostały szczegółowo zaplanowane i wykonane bez wpływu na newralgiczne elementy infrastruktury.

– mówi Leszek Wawszczyk, Kierownik Referatu Zarządzania Aplikacjami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Zdalny dostęp i wsparcie użytkowników

Zintegrowany system ITSM to również proces zdalnego wsparcia użytkowników oraz elastycznego narzędzia zapewniającego komunikację z działem IT Urzędu. W tym zakresie został uruchomiony moduł ServiceDesk wraz z modułem Automatyzacji. Informacje zawarte w systemie ticketowym pozwalają automatycznie zaplanować i uruchomić wybrane zadania oraz akcje. W znaczącym stopniu zostaje uproszczony proces pomocy zdalnej użytkownikom co istotnie przekłada się na skrócenie czasu obsługi. Funkcje wspomnianych modułów w żaden sposób nie odbiegają od rozwiązań klasy Enterprise. Co więcej, pozwalają na dostęp do zaawansowanych mechanizmów (zadania, polisy, grupy wirtualne) w polskim systemie klasy ITSM.​

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi. Znamy potrzeby działów IT tego sektora nakierowane na technologiczne wsparcie w realizacji zadań statutowych. Rozumiemy proces ciągłej ewolucji tych potrzeb, dlatego oprogramowanie rozwija się wraz z nimi. Wiele z naszych wdrożeń wymagało indywidualnego podejścia i na kanwie tych doświadczeń cały czas udoskonalamy nasz produkt.

– mówi Tomasz Fiałkowski, Product Manager w firmie Infonet Projekt.

Przyjazny interfejs

Obawa przed zamianą dotychczas używanego systemu na nowocześniejszy często wynika z trudności w przekonaniu użytkowników do nowego wyglądu panelu, funkcji czy logiki pracy. Dlatego tak bardzo ważny jest prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs. W systemie ITManager istnieje możliwość konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.

Z perspektywy czasu możemy potwierdzić, że jesteśmy zadowoleni z użytkowania ITManagera. System sprawdza się również jako narzędzie wspierające organizację pracy zdalnej, gwarantując ciągłość pracy urzędu i zwiększając komfort pracy pracowników. Umożliwia administratorom rozwiązywanie problemów codziennych i „niecodziennych”,  m.in. zdalną instalację czy naprawy bez konieczności rozszerzania uprawnień użytkownikom.

– mówi Krzysztof Breguła, administrator Referatu Zarządzania Aplikacjami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wyzwania przed wdrożeniem
 • Wybór i wdrożenie systemu, który będzie optymalnie wspierał zarządzanie zasobami i procesami ITSM
 • Zmiana dotychczasowego systemu na rozwiązanie, które dla pracowników Urzędu będzie intuicyjne i przyjazne w obsłudze
 • Wdrożenie modułu ServiceDesk
 • Optymalizacja i automatyzacja powtarzalnych zadań
 • Zapewnienie procesów zdalnego wsparcia użytkownikom
Korzyści z wdrożenia systemu ITManager
 • Integracja wielu funkcjonalności w jednym narzędziu
 • Automatyczna inwentaryzacja zasobów IT – oszczędność czasu
 • Automatyczna, zdalna instalacja oraz aktualizacja oprogramowania
 • Zdalne zarządzanie – wsparcie użytkowników w pracy zdalnej
 • Scentralizowany system obsługi zgłoszeń – sprawność ich realizacji
 • Narzędzie do komunikacji między działami – możliwość zarządzania incydentem

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

30 dni okresu testowego pełna funkcjonalność instalacja przez naszych specjalistów własne środowisko testowe wsparcie techniczne dedykowane szkolenie.

Umów bezpłatną konsultację
Laptop
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo